کپسول های اتوماتیک سقفی آب و گاز روناك AFFF

برند روناك مشخصات فني: وزن: 7 کيلوگرم و ابعاد بالاتر و وزن بيشتر بنا به سفارش مشتري طول پرتاب: 1.5 الي 4 متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط 6% فوم AFFF موارد مصرف: کارخانجات و...
ادامه مطلب

کپسول های اتوماتیک سقفی آب و گاز روناك

برند روناك مشخصات فني: وزن: 7 کيلوگرم و ابعاد بالاتر و وزن بيشتر بنا به سفارش مشتري طول پرتاب: 1.5 الي 4 متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط ۳% فوم موارد مصرف: کارخانجات و مراکز...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۱۰ ليتري آب و گاز AFFF روناك

برند روناك مشخصات فني: قطر و ارتفا: 550x185 ميليمتر وزن: 16 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي ۶ متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط 6% فوم AFFF موارد مصرف: کارخانجات و مراکز عرضه و توليد...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۵۰ ليتري آب و گاز روناك AFFF

برند روناك مشخصات فني: قطر و ارتفا: 750x300 ميليمتر ميليمتر وزن: 75 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي ۶ متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط 6% فوم AFFF موارد مصرف: کارخانجات و مراکز عرضه و...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۲۵ ليتري آب و گاز روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 680x230 ميليمتر وزن: 50 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي ۶ متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط ۳% فوم موارد مصرف: کارخانجات و مراکز عرضه و...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۵۰ ليتري آب و گاز روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 750x300 ميليمتر ميليمتر وزن: 75 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي ۶ متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط 3% فوم موارد مصرف: کارخانجات و مراکز...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۱۰ ليتري آب و گاز روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 550x185 ميليمتر وزن: 16 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي ۶ متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط 3% فوم موارد مصرف: کارخانجات و مراکز عرضه و...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۶ ليتري آب و گاز روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 450×۱۴۵ ميليمتر وزن: 8.5 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي ۶ متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط 3% فوم موارد مصرف: کارخانجات و مراکز عرضه و...
ادامه مطلب
بالا